Υπεύθυνοι Τμημάτων

Υπεύθυνη τμήματος για το Α1 είναι η Τσελήκη Βασιλική (Αγγλικών). Υπεύθυνος τμήματος για το Α2 είναι ο Τσέλιος Θεοδόσιος (Φιλόλογος) Υπεύθυνος τμήματος για το Β1 είναι ο Γεωργόπουλος Γεώργιος (Φυσικός) Υπεύθυνος τμήματος για το Β2 είναι ο Βουρκουτιώτης Γιάννης (Μαθηματικός) Υπεύθυνος τμήματος για το Γ1 είναι ο Ρούμπας Κωνσταντίνος (Τεχνολόγος) Υπεύθυνη τμήματος για το Γ2 […]