ΔΙΔ.ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
1Η 8.15 9.00 45’ 5’
2Η 9.05 9.50 45’ 10’
3Η 10.00 10.45 45’ 10’
4Η 10.55 11.40 45’ 10’
5Η 11.50 12.35 45’ 5’
6Η 12.40 13.20 40’ 5’
7Η 13.25 14.00 35’

Ωράριο Τηλεκπαίδευσης

1Η 8:30 – 9:10
2Η 9:20 – 10:00
3Η 10:10 – 10:50
4Η 11:00 – 11:40
5Η 11:50 – 12:30
6Η 12:40 – 13:20
7Η 13:30 – 14:10