Υπεύθυνη τμήματος για το Α1 είναι η Τσελήκη Βασιλική (Αγγλικών).

Υπεύθυνος τμήματος για το Α2 είναι ο Τσέλιος Θεοδόσιος (Φιλόλογος)

Υπεύθυνος τμήματος για το Β1 είναι ο Γεωργόπουλος Γεώργιος (Φυσικός)

Υπεύθυνος τμήματος για το Β2 είναι ο Βουρκουτιώτης Γιάννης (Μαθηματικός)

Υπεύθυνος τμήματος για το Γ1 είναι ο Ρούμπας Κωνσταντίνος (Τεχνολόγος)

Υπεύθυνη τμήματος για το Γ2 είναι η Ρούσσου Φραγκίσκη (Γαλλικών)