εγγραφεσ μαθητων


Συμπλήρωση των στοιχείων και κατάθεση στο σχολείο είτε δια ζώσης είτε εξ' αποστάσεως με ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου μέσω gov.gr.

Συμπλήρωση των στοιχείων του νόμιμου Κηδεμόνα και κατάθεση στο σχολείο είτε δια ζώσης είτε με επικύρωση από ΚΕΠ είτε με Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου μέσω gov.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Συμπλήρωση στοιχείων της Υπεύθυνης Δήλωσης με επικυρωμένη υπογραφή από ΚΕΠ ή μέσω gov.gr.

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Συμπληρώνεται από το γιατρό και κατατίθεται στο σχολείο μόνο η 1η σελίδα.