Μαθητικός Κανονισμός Γυμνασίου Φυλής

Η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας προϋποθέτει κανόνες, όρια, κατανομή ρόλων και ευθυνών. Η λειτουργία και η εφαρμογή του σχολικού κανονισμού δεν έρχεται να περιορίσει την ελευθερία κανενός, αλλά να βοηθήσει τη σχολική κοινότητα να διαμορφώσει υγιείς προσωπικότητες, να μάθει στα μέλη τους να σέβονται τις ελευθερίες των υπολοίπων και να εδραιώσει τις πρώτες δημοκρατικές αρχές. Είναι απαραίτητο, να καταλάβουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στη μαθησιακή διαδικασία (μαθητές , γονείς , καθηγητές), ότι η αποδοχή και η εφαρμογή του σχολικού κανονισμού είναι θέμα αρμονικής συμβίωσης των σχολικών παραγόντων και θεωρείται αυτονόητη και αναγκαία προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου.Αναλυτικά οι κανόνες έχουν ως εξής:

 1. Ώρα έναρξης λειτουργίας του σχολείου ορίζεται η 08:15π.μ. (με σύνταξη στο προαύλιο, προσευχή, ανακοινώσεις). Κατά τη διάρκεια της πρωινής προσέλευσης (η οποία πρέπει να είναι έγκαιρη) οι μαθητές, εφόσον έχουν προσέλθει απαγορεύεται να μένουν συγκεντρωμένοι έξω από την είσοδο του σχολείου. Κανένας επίσης μαθητής δεν ανεβαίνει στις αίθουσες διδασκαλίας. Είναι η μοναδική ευκαιρία επαφής, ενημέρωσης και ψυχολογικής προετοιμασίας για το εκπαιδευτικό έργο που θα ακολουθήσει.
 2. Μετά την πρωινή προσευχή, οι πόρτες του σχολείου κλείνουν και η έξοδος των μαθητών απαγορεύεται αυστηρά.
 3. Οι μαθητές που καθυστερούν την πρώτη ώρα, ενημερώνουν την Διεύθυνση και εισέρχονται στην τάξη αν και εφόσον τους επιτραπεί.
 4. Η απομάκρυνση των μαθητών από τον χώρο του σχολείου κατά την διάρκεια λειτουργίας του επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια από την Διεύθυνση ή τους καθηγητές και εφόσον έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων.
 5. Μετά το χτύπημα του κουδουνιού όλοι οι μαθητές μπαίνουν στις αίθουσες, κάθονται στα θρανία τους και η πόρτα της αίθουσας κλείνει. Δεν γίνονται δεκτοί στην αίθουσα μετά την είσοδο του καθηγητή. Η μη έγκαιρη προσέλευσή τους συνεπάγεται απουσία και απομάκρυνση από την τάξη.
 6. Οι μαθητές βοηθούν στην ομαλή και εποικοδομητική διεξαγωγή του μαθήματος.
 7. Σε περίπτωση που ο καθηγητής καθυστερεί να πάει στην τάξη, οι μαθητές παραμένουν ήσυχοι στην αίθουσα. Αν σε πέντε λεπτά ο καθηγητής δεν προσέλθει η μαθητική κοινότητα ενημερώνει την Διεύθυνση.
 8. Τις διάφορες ανάγκες (νερό, τουαλέτα, βιβλία, χρήματα, μπουφάν κ.τ.λ) τις ικανοποιούμε και οργανώνουμε την ώρα που πρέπει (διάλειμμα, πριν κατεβούμε ή πριν ανεβούμε στην τάξη) προβλέποντας και όχι την τελευταία στιγμή.
 9. Οι μαθητές απαγορεύεται να φέρνουν φαγητά και ροφήματα μέσα στις αίθουσες. Αυτά θα πρέπει να καταναλώνονται στην ώρα του διαλείμματος.
 10. Όλοι οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν πάντα μαζί τους τα απαραίτητα βιβλία, τετράδια κ.α, να μην τα ξεχνούν όταν φεύγουν και να τα διατηρούν καθαρά.
 11. Τα βιβλία και ο σχολικός εξοπλισμός (θρανία, πίνακες, καρέκλες κ.τ.λ) παρέχονται δωρεάν για χρήση των μαθητών. Επομένως δεν θα πρέπει να ευτελίζονται και να καταστρέφονται. Επομένως οποιαδήποτε καταστροφή σχολικών αντικειμένων και εγκαταστάσεων θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα, με ανάλογες κυρώσεις.
 12. Οι μαθητικές κοινότητες είναι υπεύθυνες για την λειτουργία της τάξης. Ειδικότερα φροντίζουν για την συμπεριφορά των μαθητών την ώρα του διαλείμματος, των εκδηλώσεων και των συνελεύσεων.
 13. Οι μαθητές δεν τρέχουν στους διαδρόμους, ούτε παίζουν παιχνίδια επικίνδυνα για την σωματική τους ακεραιότητα και δεν φωνάζουν.
 14. Η καθαριότητα των χώρων του σχολείου είναι ευθύνη όλων. Η θέση των σκουπιδιών είναι μόνο στους κάδους. Οι μαθητικές κοινότητες με τον συντονισμό του 15μελούς είναι υπεύθυνες μαζί με τους εφημερεύοντες καθηγητές για την κατάσταση των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου (καθαριότητα τοίχων, διαδρόμων, κυλικείου, αποφυγή ζημιών). Η αποκατάσταση των ζημιών γίνεται από τον υπαίτιο μαθητή και σε περίπτωση που δεν βρίσκεται, η αποκατάσταση γίνεται από τις μαθητικές κοινότητες με την ευθύνη του 15μελούς. Κάθε Τετάρτη θα γίνεται έλεγχος σε κάθε τάξη (καρέκλες, θρανία, έδρες, τοίχους, κάδους κ.λ.π.). Την Πέμπτη θα υπάρχει λύση για την αποκατάσταση των ζημιών και καθάρισμα απ’ όλη την τάξη (αν δεν βρεθεί ο υπαίτιος) στα διαλείμματα.
 15. Η συμπεριφορά των μαθητών απέναντι στους συμμαθητές τους, όσο και απέναντι στους καθηγητές τους πρέπει να είναι ευπρεπής και κόσμια. Να μην συμπεριφέρνονται ανάρμοστα και αντικοινωνικά, σεβόμενοι την αρχή: «ότι δε θέλουμε να μας κάνουν, δεν πρέπει εμείς να το κάνουμε στους άλλους».
 16. Οι μαθητές οφείλουν να μην κάνουν διακρίσεις όσον αφορά σε ιδιαιτερότητες με φυλετικό, θρησκευτικό ή γλωσσικό χαρακτήρα.
 17. Οι μαθητές οφείλουν να αποδέχονται τις υποδείξεις του εκπαιδευτικού ανεξάρτητα αν ο εκπαιδευτικός που δίνει την υπόδειξη διδάσκει ή όχι στους μαθητές.
 18. Δεν επιτρέπεται η επικοινωνία των μαθητών με εξωσχολικά άτομα στο χώρο του σχολείου (δεν προσκαλούμε κανένα στο σχολείο και δεν πλησιάζουμε οποιονδήποτε στα κάγκελα του σχολείου). Οι μαθητικές κοινότητες ενημερώνουν τη Διεύθυνση για την παρουσία εξωσχολικών στο Γυμνάσιο. Οι επισκέπτες (γονείς, προμηθευτές κ.τ.λ) πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στη Διεύθυνση ή στους εφημερεύοντες καθηγητές.
 19. Απαγορεύεται το κάπνισμα από τους μαθητές σε όλους τους χώρους του σχολείου. Φ.Ε.Κ.1001,τ.Β΄/ 29-7-2002.
 20. Ηλεκτρονικές συσκευές δεν επιτρέπονται στο σχολείο. Απαγορεύεται η φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση οποιουδήποτε προσώπου στο σχολείου χωρίς την έγκριση του προσώπου αυτού.
 21. Με την απόφαση 13238/Γ2 της 07-12-2006 του ΥΠ.Ε.Π.Θ οι μαθητές απαγορεύεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Σε περίπτωση κλοπής, ζημιάς το σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη.
 22. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στο χώρο του γραφείου των καθηγητών χωρίς πρόσκληση των ίδιων των καθηγητών.
 23. Στις τουαλέτες, δεν επιτρέπεται η επί μακρόν συνάθροιση, για λόγους υγιεινής. Κάνουμε σωστή χρήση, αφήνουμε πάντα το χώρο καθαρό, ρίχνουμε τα χαρτιά καθαριότητας στους κάδους, τραβάμε το καζανάκι, και πλένουμε τα χέρια μας. Σε καμιά περίπτωση δεν επισκεπτόμαστε τις τουαλέτες του άλλου φύλου.
 24. Στο κυλικείο, σεβόμαστε τον κυλικειάρχη, δεν παραβιάζουμε την σειρά προτεραιότητας και σταματάμε να ψωνίζουμε με το κτύπημα του κουδουνιού. Επίσης, φροντίζουμε ότι αγοράζουμε να το πληρώνουμε μετρητοίς.
 25. Όσο αφορά την εμφάνιση: Ο σχολικός χώρος (σύμφωνα και με εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.) δεν επιτρέπει τις ακρότητες στην εμφάνιση. Η απλότητα στην εμφάνιση είναι σίγουρα κομψότερη από την εξεζητημένη παρουσία. Η εμφάνιση πρέπει να συνάδει με την ηλικία, την μαθητική ιδιότητα και το ότι στο σχολείο ερχόμαστε για την παιδαγωγική διαδικασία και όχι για διασκέδαση και προβολή (όπου δίνοντας μεγάλη προσοχή στο τι φοράμε, μπορεί να αποπροσανατολισθούμε δηλαδή να ξοδεύουμε πολύ χρόνο και χρήμα).
 26. Ακόμη, ακριβά πράγματα (ρολόγια, κοσμήματα, μεγάλα χρηματικά ποσά κ.α) καλό είναι να μη φέρνουν στο σχολείο οι μαθητές, διότι σε τυχόν απώλεια τους, αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι και το σχολείο δεν έχει την υποχρέωση να τα αντικαταστήσει. Σε περίπτωση που έχουν αντικείμενα μεγάλης αξίας, δεν τα εκθέτουν, τα έχουν μαζί τους και αν χρειαστεί το παραδίδουν για φύλαξη στην Διεύθυνση του σχολείου.
 27. Οι μαθητές όταν βρίσκονται στην βιβλιοθήκη μελετούν με ησυχία και σέβονται το χώρο και τους διπλανούς τους.
 28. Η ανάρμοστη και επιθετική συμπεριφορά προς άλλο παιδί θεωρείται ένα από τα βαρύτερα παραπτώματα. Σε καμία περίπτωση το Σχολείο δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μορφή βίας.
 29. Στο χώρο που βρίσκονται τα απουσιολόγια του σχολείου υπάρχει ένα κουτί παραπόνων. Οι μαθητές ανώνυμα ή επώνυμα γράφουν το πρόβλημά τους. Το κουτί θα ανοίγεται κάθε Παρασκευή και η Διεύθυνση μαζί με τους διδάσκοντες θα βρίσκουν την καταλληλότερη λύση για τα προβλήματα των μαθητών.
 30. Όταν δικαιολογημένα απουσιάζουν οι μαθητές από το σχολείο είναι υποχρέωσή τους να ενημερώνονται για τα μαθήματα από τους συμμαθητές τους ώστε προσερχόμενοι στο σχολείο να  είναι διαβασμένοι.
 31. Υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης για κρίσιμες Ανακοινώσεις, Πρόγραμμα κ.λ.π. από το siteτου σχολείου στην διεύθυνση:    

http://gym-fylis.att.sch.gr/

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 1. Αιτήματα μαθητικών κοινοτήτων με γενικότερο ενδιαφέρον κοινοποιούνται δύο (2) μέρες νωρίτερα στη Διεύθυνση του σχολείου που είναι υποχρεωμένη να καλέσει το σύλλογο διδασκόντων για να αποφασίσει σχετικά.
 2. Οι μαζικές εκδηλώσεις των μαθητικών κοινοτήτων και του μαθητικού συμβουλίου προγραμματίζονται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και εγκρίνονται από το Σύλλογο των καθηγητών.
 3. Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του σχολείου μπορεί να αναληφθεί από τους μαθητές με ευθύνη του 15μελούς.
 4. Με ευθύνη του 15μελούς μπορούν να δημιουργηθούν πίνακες ανακοινώσεων σε εμφανή σημεία για την καλύτερη επικοινωνία των μαθητών όπου θα καταχωρούνται ανακοινώσεις.Επειδή όλοι αγαπάμε το σχολείο,

τηρούμε τους σχολικούς κανόνες!