Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γ2

 

Ωρα     ΔΕΥΤΕΡΑ         ΤΡΙΤΗ    ΤΕΤΑΡΤΗ      ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 ΧΗΜΕΙΑ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΑΓΓΛΙΚΑ  ΓΛΩΣΣΑ
 ΑΡΧΑΙΑ  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΓΛΩΣΣΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  ΦΥΣΙΚΗ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ  ΚΟΙΝ. & ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ
 ΑΡΧΑΙΑ  ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ  ΦΥΣΙΚΗ  ΙΣΤΟΡΙΑ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  ΜΟΥΣΙΚΗ
 ΒΙΟΛΟΓΙΑ    ΚΟΙΝ.&ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
 ΓΑΛΛΙΚΑ       ΓΑΛΛΙΚΑ