1.Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο συνεχόμενες  ημέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δέκατη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και την διάρκεια της ασθένειας.

2.Για τη δικαιολόγηση απουσιών μέχρι δύο ημερών, λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά σε  δέκα μέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο.   Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ δέκα ημέρες αθροιστικά για όλο το έτος.

 Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για το Γυμνάσιο:

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1

έως 64 (δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες)

Επαρκής

Κανονικά

2

έως 114 (οπωσδήποτε οι 50 κατ'ελάχιστο δικαιολογημένες)

Επαρκής

Κανονικά

3

έως 164 (οπωσδήποτε οι 100 κατ'ελάχιστο δικαιολογημένες)

Επαρκής

Κανονικά

Μ.Ο. τριμήνων 15 και διαγωγή κοσμιότατη. Απαιτείται απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

4

έως 164 (οπωσδήποτε οι 100 κατ'ελάχιστο δικαιολογημένες)

Ελλιπής

Σεπτέμβριο

Δεν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις

5

έως 214 (οπωσδήποτε οι 150 κατ'ελάχιστο δικαιολογημένες)

Ελλιπής

Σεπτέμβριο

Μ.Ο. τριμήνων 15 και διαγωγή κοσμιότατη. Απαιτείται απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

6

64+1 αδικαιολόγητες

Ανεπαρκής

Επανάληψη της τάξης

1

Οι ωριαίες αποβολές δεν προσμετρώνται αν δεν υπάρχουν στο ποινολόγιο.

2

Οι γονείς δικαιολογούν απουσίες 10 ημερών. Δεν μπορούν όμως να δικαιολογήσουν 3 συνεχόμενες ημέρες. Μπορούν να δικαιολογήσουν 6 επιπλέον ημέρες πέραν των 10 μόνο με έγκριση του Διευθυντή.

3

Ο σύλλογος μπορεί να αφαιρέσει απουσίες 3 ημερών για πειθαρχικές κυρώσεις.

4

Απουσίες λόγω απεργίας των μέσων συγκοινωνίας ή λόγω κακοκαιρίας δε λαμβάνονται υπόψη.

5

Εκπρόθεσμη αίτηση για δικαιολόγηση απουσιών μπορεί να γίνει δεκτή με απόφαση του συλλόγου.

6

Απουσίες μεμωνομένες ή συνεχείς μπορούν να δικαιολογηθούν από το Διευθυντή αρκεί να συνοδεύονται από ιατρική γνωμάτευση.

7

Παιδιά με κάποιες χρόνιες παθήσεις, όπως σακχαρώδης διαβήτης, δικαιολογούν απουσίες 24 ημερών.