Οι γονείς θα προσέρχονται στο σχολείο προκειμένου να δικαιολογήσουν τις απουσίες των παιδιών τους, κατά τις ακόλουθες μέρες και ώρες:

 

 

Α1

(Μανδράκος)

Α2

(Πάνου)

Β1

(Γεωργόπουλος)

Β2

(Περδικάκη)

Γ1

(Τζιμούλη)

Γ2

(Οικονόμου ή Δρακάτος)

Δευτέρα  10:55-11:40          
Τρίτη  10:00-10:45  10:55-11:40  9:05-9:50  9:05-9:50  12:40-13:20  10:00-10:45
Τετάρτη    10:00-10:45        10:55-11:40
Πέμπτη      11:50-12:35  9:05-9:50  9:05-9:50  
Παρασκευή      13:25-14:00