Παρακάτω απεικονίζεται πίνακας με τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου Φυλής και τις αντίστοιχες ώρες που θα είναι διαθέσιμοι προκειμένου να ενημερώσουν τους γονείς για την πρόοδο των μαθητών.

Ονοματεπώνυμα

Εκπαιδευτικών

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Σιαμουρέλης Αθανάσιος 2η ώρα  2η ώρα
Πάνου Αλεξία   3η ώρα
 
 3η ώρα
Τζελέπη Αργυρώ  4η ώρα
4η ώρα
 
 
Καίσαρη Ευγενία      2η ώρα  
Σέββου Βασιλική 5η ώρα   3η ώρα    
Βουρκουτιώτης Ιωάννης  5η ώρα
 
     
Γεωργόπουλος Γεώργιος    5η ώρα  4η ώρα
Μανετάκη Αναστασία  3η ώρα 4η ώρα    
Μαρακομιχελάκη Μαρία  4η ώρα  5η ώρα
Περδικάκη Σοφία  6η ώρα  2η ώρα
   
Ρούσσος Αναστάσιος   4η ώρα    
 Ουζούνογλου Φωτεινή  4η ώρα  4η ώρα
   
 
 Μπάνου Μαρία  
 
 3η ώρα
 Παππάς Άκης    4η ώρα
Βαρδαλάχου Ευαγγελία  6η ώρα  3η ώρα  

Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου μας είναι:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ

1η

8:15 – 9:00

2η

9:05 – 9:50

3η

10:00 – 10:45

4η

10:55 – 11:40

5η

11:50 – 12:35

6η

12:40 – 13:20

7η

13:25 – 14:00