ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α', Β', Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Η Πληροφορική είναι επιστήμη και χρήζει ιδιαίτερης σημασίας στις μέρες μας.

Γι αυτό οι μαθητές πρέπει να διαβάζουν επιμελώς την θεωρία αλλά χρειάζονται και πολλές ώρες εξάσκησης.

Η εκπαιδευτικός Πληροφορικής του σχολείου μας, κ. Βαρδαλάχου Ευαγγελία έχει σχεδιάσει ιστολόγιο με τίτλο "Το μάθημα της Πληροφορικής" και περιλαμβάνει όλο το απαραίτητο υλικό μελέτης για τους μαθητές. Ακολουθήστε τα παρακάτω links για την αντίστοιχη τάξη.

 

Πληροφορική Α' Γυμνασίου

Πληροφορική Β' Γυμνασίου

Πληροφορική Γ' Γυμνασίου