1η Βάρδια:

08:15 - 10:55

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Κτήριο Α
Αυλή Α'
Αυλή Β'

2η Βάρδια:

11:40- 14:00

Κτήριο Α'
Αυλή Α'
Αυλή Β'