Σύλλογος Διδασκόντων Σχ. Έτους 2016-2017 

 

  

Διευθύντρια Γυμνασίου Μαρτίνου Ευφροσύνη
Θεολόγος Σιαμουρέλης Αθανάσιος
Φιλόλογοι Πάνου Αλεξία, Βλάχου Όλγα
Μαθηματικός Μανδράκος Ηλίας
Φυσικοί - Χημικοί- Βιολόγοι Μανετάκη Αναστασία, Γεωργόπουλος Γεώργιος
Γαλλικών Μαρακομιχελάκη Μαρία
Αγγλικών Περδικάκη Σοφία
Μουσικής Παππάς Άκης
Καλλιτεχνικών  Στάης Πρόδρομος
Φυσικής Αγωγής  Μαράκης Ιωάννης
Οικιακής Οικονομίας
Τεχνολογίας
Πληροφορικής Βαρδαλάχου Ευαγγελία