Σύλλογος Διδασκόντων Σχ. Έτους 2019-2010 

 

  

Διευθύντρια Γυμνασίου Μαρτίνου Ευφροσύνη
Θεολόγος Σιαμουρέλης Αθανάσιος
Φιλόλογοι Πάνου Αλεξία, Καίσαρη Ευγενία, Καυκιά Ζαχαρούλα
Μαθηματικός Βουρκουτιώτης Ιωάννης
Φυσικοί - Χημικοί- Βιολόγοι Μανετάκη Αναστασία, Γεωργόπουλος Γεώργιος
Γαλλικών Μαρακομιχελάκη Μαρία
Αγγλικών Περδικάκη Σοφία
Μουσικής Παππάς Άκης
Καλλιτεχνικών
Φυσικής Αγωγής
Οικιακής Οικονομίας
Τεχνολογίας  Μπάνου Μαρία
Πληροφορικής Βαρδαλάχου Ευαγγελία