Ο ιστοχώρος μας δημιουργήθηκε προκειμένου να αποτελέσει γέφυρα επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των εκπαιδευτικών, γονέων και των μαθητών του σχολείου. Επίσης, αποτελεί πηγή δημιουργικότητας για νέα επιτεύγματα και ανακάλυψη ταλέντων από την πλευρά των μαθητών μας. Μέσα από τις ιστοσελίδες μας μπορείτε να γνωρίσετε το Σχολείο μας, το Σύλλογο των Εκπαιδευτικών, τον Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων καθώς και τις δραστηριότητες των μαθητών.

  Αν είστε γονέας, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με: τις ώρες επισκέψεων με τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς, το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου,την Νομοθεσία σχετικά με την λειτουργία του σχολείου, ανακοινώσεις. Ακολουθώντας τα χρήσιμα links που υπάρχουν θα πληροφορηθείτε για θέματα σχετικά με σχέσεις Γονέων - Εφήβων, Χρήσιμες συμβουλές για την Χρήση του Διαδικτύου και για άλλα εφηβικά προβλήματα.

   Στους εκπαιδευτικούς του σχολείου δίνεται η δυνατότητα από το site να ενημερώνονται για τις εφημερίες, την Θερινή Υπηρεσία,τυχόν αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα και τα ονόματα υπευθύνων για κάθε τμήμα. Γενικότερα, όλοι οι εκπαιδευτικοί που επισκέπτονται τον ιστοχώρο μας, μπορούν να πληροφορηθούν για τα Εκπαιδευτικά νέα, να αντλήσουν εκπαιδευτικό υλικό και να επισκεφτούν και άλλες εκπαιδευτικές πύλες.

   Στην επιλογή "site" υπάρχει sitemap που περιλαμβάνει συγκεντρωμένα τα περιεχόμενα του ιστοχώρου. Πριν ξεκινήσετε την πλοήγηση διαβάστε προσεκτικά τους "Ορους Χρήσης".

        

Καλή πλοήγηση!!!