Υπεύθυνη για την σχεδίαση, κατασκευή και διαχείριση του site είναι η Διευθύντρια και Εκπαιδευτικός Πληροφορικής του σχολείου μας, κ. Βαρδαλάχου Ευαγγελία, Μηχανικός Η/Υ Συστημάτων, διπλωματούχος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση" και Υπ. Διδάκτωρ στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.