Πολύ ενδιαφέρουσα υπήρξε και η διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Λασκαρίδη. Οι μαθητές παρακολούθησαν ανά τάξη διαφορετικά προγράμματα, ιστορία, γλώσσα, φυσική- χημεία- βιολογία. Να σημειώσουμε ότι σε όλες τις δραστηριότητες οι μαθητές μας έχουν άψογη συμπεριφορά και δεχόμαστε συγχαρητήρια.