Το νοσοκομείο Υγεία χορήγησε φάρμακα στο

σχολείο μας. Ευχαριστούμε!!!