Τα ΑΒ Βασιλόπουλος έδωσαν χορηγία στο Γυμνάσιο Φυλής

 Ευχαριστούμε!!!