Το σχολείο μας συμμετείχε στον 3ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα εργασίας: Το σχολικό site και διαδικτυακό σχολικό περιοδικό. Διακρίθηκε στην 2η θέση σε Πανελλαδικό επίπεδο και απονεμήθηκαν Έπαινοι σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια.

 Συγχαρητήρια!!!