Την Πέμπτη 20/10/2016 πραγματοποήθηκε ενημερωτική δράση στους μαθητές της Γ' Γυμνασίου στα πλαίσια του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Προσκεκλημένος ήταν ο κ. Θεολόγης Ευάγγελος από το ΚΕΣΥΠ Ελευσίνας.

Μας παρουσίασε όλους τους τύπους Λυκείων που δύναται να ακολουθήσουν οι μαθητές ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους αλλά και τις δυνατότητες που παρέχει το καθένα για μετέπειτα πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπάιδευση αλλά και για επαγγελματική αποκατάσταση.

 

 

Ακολούθησε επιμορφωτικό βιωματικό εργαστήριο σχετικά με τη λήψη απόφασης. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες, εργάστηκαν και στη συνέχεια παρουσίασαν στην ολομέλεια τις απόψεις της ομάδας τους.