Την Τρίτη 12/4 προσήλθε στο σχολείο μας ο Ορθοπεδικός, κ. Βλαχοδημητρόπουλος προκειμένου να εξετάσει όλα τα παιδιά της Α' Γυμνασίου για σκολίωση. Κατά την εξέταση εξακριβώθηκαν περιπτώσεις μαθητών με σκολίωση και επιβάλλεται η χρήση κηδεμόνα. Επίσης, διαπιστώθηκαν και περιστατικά πλατυποδίας. Οι γονείς ενημερώθηκαν με Ιατρικό Σημείωμα. 

Οι σκολιώσεις στην αρχή της εμφάνισής τους και μέχρι τις 25° έχουν ελαστικές ιδιότητες δηλαδή επανέρχονται στα φυσιολογικά όρια μετά από κατάλληλη θεραπεία. 

Μεγαλώνοντας όμως η γωνία κλίσης και περνώντας αρκετός χρόνος από την εμφάνισή τους δημιουργούν μόνιμες πλαστικές παραμορφώσεις στους σπονδύλους με αποτέλεσμα την αδυναμία επαναφοράς τους έστω και με κατάλληλα θεραπεία. Δηλαδή μπορεί να επανέλθει η γωνία κλίσης και η στροφή αλλά όχι η παραμόρφωση των σπονδύλων πράγμα το οποίο σημαίνει θα πρέπει ο ασθενής να είναι σε μόνιμη συντήρηση του αποτελέσματος.
Έτσι λοιπόν σε όλες τις σκολιώσεις θα πρέπει να επεμβαίνουμε ιδιαίτερα έγκαιρα και αποτελεσματικά πριν δημιουργηθούν μη αναστρέψιμες βλάβες.


Στη σκολίωση η πρόληψη σώζει, γι αυτό η διεύθυνση του σχολείου οργάνωσε την συγκεκριμένη δράση.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Ορθοπεδικό κ. Βλαχοδημητρόπουλο!!!